Zestaw ropy naftowej do powolnego odzyskiwania szczepionek toczyły się: Ankieta Reuters