Zdecentralizowane organizacje autonomiczne: względy podatkowe COINELEGRAF

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne: względy podatkowe COINELEGRAF

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne: względy podatkowe COINELEGRAF

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) jest organizacją zarządzaną przez program komputerowy zasilany przez BlockChain i prowadzony przez grupę osób, które łącznie głosują, aby zdecydować o propozycjach organizacyjnych. Zazwyczaj moc głosowania każdego członka jest określona przez ich odsetek procentowy w DAO, który jest obliczany przez dzielenie aktywa cyfrowego wniesionych przez członka przez całkowitą ilość aktywów cyfrowych w DAO.

A Dao Ogólnie (ale nie zawsze) działa bez konieczności zarządu Dyrektorów lub innego organu zarządzającego i może zapewnić skuteczną i (potencjalnie) platformę do gromadzenia osób i zasobów, aby osiągnąć cel zbiorowy.

Chris Kotarba jest dyrektorem zarządzającym w Alvarez & Marsal Taxand, LLC w San Jose, Kalifornia. Specjalizuje się w podatku od międzynarodowym, a jego podstawowe obszary koncentracji planują, strukturyzacji i przeniesienia Ceny, zarówno wychodzące, jak i przychodzące, dla firm wielonarodowych wszystkich rozmiarów. Specjalizował specjalistyczną wiedzę w transakcjach obejmujących kryptokurcensy, NFT i inne aktywa cyfrowe, w tym ICO, widelce i token swapy. Qiaoqi (Jo) Li jest międzynarodowym stowarzyszonym podatkiem z Taxand Alvarez & Marsal, LLC w San Jose, Kalifornia. Jej obszary koncentracji obejmują podatek międzynarodowy i transakcje obejmujące aktywa cyfrowe.

Kontynuuj czytanie na Monest Telegraph