Zbiory

BP (NYSE:BP) ADR WZROSŁA O 0,7%

BP (NYSE:BP) ADR WZROSŁA O 0,7%

 

BP (NYSE:BP) ADR WZROSŁA O 0,7% PO WIELKIEJ BRYTANII ROPY NAFTOWEJ GŁÓWNYCH STOSOWANE DO DOSTARCZANIA AMERYKAŃSKICH KLIENTÓW MIESZKALNYCH Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWARZANEJ Z WIATRU, ENERGII SŁONECZNEJ I GAZU ZIEMNEGO