Zbiorniki Sofi, gdyż są wyższe niż szacowana strata Q2; Retiteruje Outlook przez Investing.com

Zbiorniki Sofi, gdyż są wyższe niż szacowana strata Q2; Retiteruje Outlook przez Investing.com

Zbiorniki Sofi, gdyż są wyższe niż szacowana strata Q2; Retiteruje Outlook przez Investing.com

© Reuters.

Dhirendra Tripathi

Investing.com – Sofi Technologies Stock (Nasdaq: Sofi) osunął 14% piątek po drugiej kwartale utrata, która była szersza niż oczekiwano.

Fintech powtórzył swoje 2021 Outlook. W pełnym roku prognozuje dostosowane dochody netto w wysokości 980 mln USD i dostosowane zyski przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją 27 milionów dolarów.

Spółka zalogowała już 453,25 mln USD przychodów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku.

Jego drugim kwartale przychody netto podskoczyły 74% do 237,21 mln USD, ponieważ zarówno członkowie, jak i produkty zarejestrowali silny wzrost z tyłu rozszerzonego łupka oferty. Całkowici członkowie wzrosły 113% rok do roku, a całkowite produkty wzrosły 123%.

, ale dolna linia firmy przyszła na czerwono. Strata netto przybyła na 165,31 mln USD w porównaniu z dochodem netto 7,80 mln USD.

. Strata została przypisana korektom związanym z jej 1,2 mld USD gotówką i akcji nabycia Platforma Płatności Galileo Financial w kwietniu 2020 r.

Sofi przewidziano jego dodatek wyceny z 2020 r. W wyniku zobowiązań z tytułu odroczonego podatku uznanego w związku z nabyciem Galileo. Zmniejszyła się o dodatek wyceny o 99,8 mln USD. Brak tej korzyści podatkowej był kluczowym powodem spółki utraty strat w drugim kwartale.

Istniały istniały również znaczące koszty kompensacji opartej na zapasach bezgotówkowych i zmian wartości godziwej w warrantach związanych przede wszystkim z wartością targową Sofi.