Zapasy przedsiębiorstw w USA rosną solidnie w październiku Reuters

Zapasy przedsiębiorstw w USA rosną solidnie w październiku Reuters

Zapasy przedsiębiorstw w USA rosną solidnie w październiku Reuters

© Reuters. Zapasy są widoczne wewnątrz centrum realizacji Amazon w Robbinsville

WASHINGTON (Reuters) – Zapasy biznesu w USA wzrosły solidnie w październiku, sugerując, że inwestycje w zapasy mogą pomóc utrzymać gospodarkę na umiarkowanej ścieżce wzrostu w czwartym kwartale wśród odrodzenia się przypadków COVID-19 i braku więcej bodźców fiskalnych.

Zapasy przedsiębiorstw wzrosła o 0,7% w październiku po wzroście 0,8% we wrześniu, Departament Handlu powiedział w środę. Zapasy są kluczowym składnikiem produktu krajowego brutto. Październikowa podwyżka była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. W październiku spadły one o 4,0% w ujęciu rok do roku.

Zapasy detaliczne wzrosły w październiku o 0,9% zamiast 0,8%, jak oszacowano w raporcie opublikowanym z wyprzedzeniem w zeszłym miesiącu. Nastąpiło to po skoku o 1,6% we wrześniu. Zapasy pojazdów silnikowych wzrosły o 1,0%, jak wcześniej informowano.

Zapasy detaliczne z wyłączeniem samochodów, które przechodzą do obliczania PKB, wzrosły o 0,8% zamiast 0,7% zgodnie z szacunkami w zeszłym miesiącu.

Produkt krajowy brutto odbił się w historycznym 33,1% rocznej stopy wzrostu w trzecim kwartale, dzięki ponad 3 bilionów dolarów w rządowej pomocy pandemii dla przedsiębiorstw i pracowników. Nastąpiło to po spadku o 31,4% w drugim kwartale, najgłębszym od czasu, gdy rząd zaczął prowadzić rejestry w 1947 roku.

Zapasy dodane do wzrostu PKB w zeszłym kwartale po przeciągnięciu przez pięć kwartałów z rzędu. Szacunki wzrostu w czwartym kwartale są w większości poniżej 5% stopy ze względu na wybuch w zakażeniach coronavirus i w dużej mierze wygasły bodziec fiskalny.

Zapasy hurtowe skoczyły w październiku o 1,1%. Akcje producentów odbiły o 0,2%.

Sprzedaż firmy wzrosła o 0,9% w październiku, co odpowiada wzrostowi we wrześniu. W październikowym tempie sprzedaży, zajęłoby 1,31 miesięcy dla firm, aby wyczyścić półki, w dół z 1,32 miesięcy we wrześniu.