Zapasy hurtowe w USA skorygowane wyżej; wzrost sprzedaży Reuters

Zapasy hurtowe w USA skorygowane wyżej; wzrost sprzedaży Reuters

Zapasy hurtowe w USA skorygowane wyżej; wzrost sprzedaży Reuters

© Reuters. FILE PHOTO: Outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Los Angeles, California

WASHINGTON (Reuters) – Zapasy hurtowe w USA wzrosły więcej niż początkowo szacowano w październiku, co sugeruje, że inwestycje w zapasy mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale.

Departament Handlu powiedział, że w środę zapasy hurtowe wzrosły o 1,1% w październiku, zamiast rosnąć o 0,9% zgodnie z szacunkami w zeszłym miesiącu. Akcje hurtowni wzrosły we wrześniu o 0,9%. Składnik zapasów hurtowych, który przechodzi do obliczania produktu krajowego brutto skoczył w październiku o 1,3%.

Zapasy spadły w październiku o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Produkt krajowy brutto odbił się w historycznym 33,1% rocznej stopy wzrostu w trzecim kwartale, dzięki ponad 3 bilionów dolarów w rządowej pomocy pandemii dla przedsiębiorstw i pracowników. Nastąpiło to po spadku o 31,4% w drugim kwartale, najgłębszym od czasu, gdy rząd zaczął prowadzić rejestry w 1947 roku.

Zapasy dodane do wzrostu PKB w zeszłym kwartale po przeciągnięciu przez pięć kwartałów z rzędu. Szacunki wzrostu w czwartym kwartale są w większości poniżej 5% stopy ze względu na odrodzenie się w nowych przypadkach COVID-19 i w dużej mierze wygasły bodziec fiskalny.

Zapasy pojazdów silnikowych i części spadły o 0,2% w październiku, po spadku o 0,4% we wrześniu. Odnotowano wzrost zapasów drewna, sprzętu elektrycznego, sprzętu, papieru, narkotyków, artykułów spożywczych i produktów rolnych. Zapasy pojazdów silnikowych spadły, podobnie jak zapasy mebli, ropy naftowej, profesjonalnego sprzętu i maszyn.

Sprzedaż hurtowników przyspieszyła o 1,8% w październiku, po wzroście o 0,4% we wrześniu. W październikowym tempie sprzedaży zajęłoby hurtownikom 1,31 miesiąca, aby wyczyścić półki, w dół z 1,32 miesięcy we wrześniu.