Wzrost PKB w strefie euro w trzecim kwartale kwartał do kwartału zrewidowany nieznacznie w dół Reuters

Wzrost PKB w strefie euro w trzecim kwartale kwartał do kwartału zrewidowany nieznacznie w dół Reuters

Wzrost PKB w strefie euro w trzecim kwartale kwartał do kwartału zrewidowany nieznacznie w dół Reuters

© Reuters.

BRUKSELA (Reuters) – Gospodarka strefy euro skoczyła nieznacznie mniej niż poprzednio informowano w trzecim kwartale w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, co nieco większe jest spadek rok do roku , wynika z drugiego szacunku, który w piątek wykazał unijny urząd statystyczny.

Urząd statystyczny Unii Europejskiej Eurostat podał, że produkcja gospodarcza 19 krajów dzielących euro wzrosła o 12,6% kwartał do kwartału w okresie lipiec-wrzesień, co stanowi korektę w dół z 12,7% skoku odnotowanego 30 października.

Oznaczało to, że pkb strefy euro w trzecim kwartale był niższy o 4,4%, a nie o 4,3% w poprzednim kwartale.

Kwartalny wzrost aktywności był wynikiem ponownego otwarcia gospodarek po blokadach w pierwszych dwóch kwartałach, nałożonych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Odbicie w działalności gospodarczej odpowiadało 0,9% wzrost zatrudnienia kwartał do kwartału, Eurostat powiedział, choć rok do roku zatrudnienia był nadal 2% niższe w lipcu i wrześniu.

Strefa wspólnej waluty miała również nieco wyższą niż oczekiwano nadwyżkę w handlu zewnętrznym w wysokości 24,5 mld euro we wrześniu, eurostat powiedział, wobec oczekiwań 22 mld, a 17,0 mld nadwyżki rok wcześniej.

Ale poprawa nie była spowodowana wzrostem handlu, ale dlatego, że eksport spadł tylko o 3,8%, podczas gdy import spadł o 8,9% rok do roku.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku deficyt handlowy strefy euro z Chinami wzrósł, a nadwyżki ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią spadły, ale miała znacznie mniejszą lukę handlową z eksporterem energii Rosją, ponieważ ceny spadły i przekształciły deficyt w nadwyżki z Turcją, Norwegią i Koreą Południową.

Skorygowana o sezonowe wahania nadwyżka handlowa strefy euro we wrześniu wyniosła 24 mld, w porównaniu z 21 mld w sierpniu, ponieważ eksport wzrósł o 4,1% miesiąc do miesiąca, a import wzrósł tylko o 2,7%.