Wynagrodzenia migrantów wysłali do domu rzucać w 2020 roku 142 mld dolarów: bank Światowy

Wynagrodzenia migrantów wysłali do domu rzucać w 2020 roku 142 mld dolarów: bank Światowy

Wynagrodzenia migrantów wysłali do domu rzucać w 2020 roku 142 mld dolarów: bank Światowy

wynagrodzenia migrantów wysłali do domu rzucać w 2020 roku 142 mld dolarów: bank Światowy
© Reuters. Klienci otrzymują pieniądze z rodziny pracuje za granicą na pieniądze, centrum tłumaczeń w Makati

© agencja Reuters. Klienci otrzymują pieniądze z rodziny pracuje za granicą na pieniądze, centrum tłumaczeń w Makati

Tom Arnold, Andrea Shelal

Londyn/Waszyngton (Reuters) – globalne przelewy wycofał się na $142 mld w 2020 roku, najbardziej gwałtowny spadek w historii, według szacunków banku Światowego, jak koronawirusy kryzysu dławiki z gotówką koło ratunkowe trudnej sytuacji rodzin w biednych krajach.

bank Światowy w środę oświadczył, że prawie 20% w pieniądzach pracowników migrujących wysłać do domu – około cztery razy więcej niż w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów, niż w 2009 roku kryzys finansowy – w dużej mierze z powodu spadku płac i zatrudnienia za granicą. w

“przelewy są ważnym źródłem dochodów dla krajów rozwijających się. Kryzys gospodarczy, spowodowany COVID-19 bierze ciężką opłatę drogowa na możliwość wysyłać pieniądze do domu i sprawia, że jeszcze bardziej ważne, skraca czas odzyskiwania krajów z rozwiniętą gospodarką” – powiedział prezydent banku Światowego David Malpass.

W ostatnich latach, przelewy stały się integralną częścią finansowania dla rządów w krajach rozwijających się, przekracza oficjalną pomoc na trzy połowy lat 1990-tych i w zeszłym roku, wyprzedzając bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako główne źródło dewiz dla krajów o niskim i średnim poziomie dochodów.

około 1 mld migrantów – około 270 milionów, które działają poza granicami ojczystego kraju i 760 milionów migrantów wewnętrznych – pomóc nakarmić, ubrać i osłaniać do trzech osób “do domu”, Dilip Rath, wiodący autor bank Światowy w nowym raporcie o skutkach COVID-19 na przelewy, powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters.

“patrzysz na jedną trzecią ludzkości.”

a jednak takie osoby zazwyczaj bardziej narażone podczas kryzysów.

z prędkością pędzi przez bezrobotnych w USA i kraje zatoki Perskiej i Rosji nagrzany od spadku cen ropy, napływ takich pieniędzy z największych źródeł na świecie było trafić.

spadek transferów pieniężnych w tym roku jest największym od czasów banku Światowego przystąpiła do zapisu danych w 1980 roku, powiedział Rath.

takie strumienie wezbrały z pływaniem w 2016 roku, głównie z powodu niskich cen ropy i przekazów osiągnął w 2019 714 miliardów dolarów. Ale wyglądają spadnie w tym roku do 572 mld dolarów. Bank światowy powiedział.

w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów, które stanowią główną część środków, ilość przelewów zmniejszy 19.7% w 2020 445 miliardów dolarów z zapisu w 2019 554 mld dolarów.

“w warunkach kryzysu gospodarczego, spowodowanego pandemią zamierza znacznie obniżyć zarobki migrantów i ich zdolności, aby wysłać pieniądze do domu”, – powiedział Rath. w

dla interaktywna wersja poniżej wykresu, kliknij tutaj: https://reut.rs/3asg9qh w

na rysunku – napływ przekazów pieniężnych w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/qmypmzalvra/eikon.png w

na rozwijających się rynkach czynienia z hitem

, a także ból rodzin, które opierają się na pieniądze, strumieni słabnie z zagranicy, kolejny cios dla rozwijających się rynków, gdzie budżetu państwa i bez tego pozostają napięte z powodu potrzeby wydawać więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną i zachętę, aby złagodzić spadek aktywności gospodarczej. Wiele widziałem także rekordowy odpływ kapitału zagranicznego z początku kryzysu.

najsilniejszy wpływ mają takie kraje, jak Tadżykistan i Nepalu, gdzie przelewy stanowią około 30% PKB – powiedział Rath. Innych krajów, które zależą od przelewówzawiera Filipinach, Południowym Sudanie, Tonga i Haiti.

jako jednostki, Europy i Azji Środkowej będzie zaobserwować największy spadek ilości przelewów na poziomie około 28% z powodu złożonego wpływu pandemii i spadek cen ropy, według szacunków banku Światowego. i

na przelewy w środkowej Azji, w szczególności, będzie podejmować dodatkowy cios od spadek kursu rosyjskiego rubla w stosunku do dolara, Rath powiedział.

bank Światowy, który z MFW zapewnia środki dla biedniejszych krajów w czasie kryzysu, wyraził zaniepokojenie w związku z tymczasowym zamknięciem wielu firm w zakresie transferów pieniężnych z powodu przerwy w dostawie w niektórych krajach. Wezwał władze do uznania ich jako głównych dostawców usług, tak, że mogą one pozostać otwarte.

jednym z pozytywnych to przelewy, jak się oczekuje, przywrócić w 2021, obrzęk ponad 5% do 602 mln dolarów, przy czym nieco szybciej odebrać wątków w kraje rozwijające się.

główne przyczyny migracji nie zniknie i może się nasilić COVID-19 kryzysu” – powiedział Michał Рутковски, dyrektor banku Światowego w zakresie ochrony socjalnej i pracy. “Jest to różnica między dochodami w różnych krajach i zmian demograficznych”.

w opublikowanym w środę, 22 kwietnia 2020 13:10:30 +0000