Wydatki na budownictwo w USA biją rekordy w grudniu Reuters

Wydatki na budownictwo w USA biją rekordy w grudniu Reuters

Wydatki na budownictwo w USA biją rekordy w grudniu Reuters

© Reuters. Ogólny widok Los Angeles dzień po Kalifornii wydał a stay-at-home order z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) w Los Angeles

WASHINGTON (Reuters) – wydatki na budowę USA ścigał się rekordowo wysokie w grudniu, jak historycznie niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych zasilany nakładów na prywatne projekty.

Departament Handlu powiedział w poniedziałek, że wydatki na budowę wzrosła o 1,0% do 1,490 bilionów dolarów, najwyższy poziom od czasu, gdy rząd rozpoczął śledzenie serii w 2002 roku. Dane za listopad zostały skorygowane wyżej, aby pokazać, że nakłady na budowę wzrosły o 1,1% zamiast 0,9%, jak wcześniej informowano.

Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali, że wydatki na budowę wzrosną w grudniu o 0,9%. Wydatki na budownictwo wzrosły w grudniu o 5,7% w ujęciu rocznym. Wydatki na budownictwo, które stanowią około 4% produktu krajowego brutto, wzrosły w 2020 r. o 4,7%.

Wydatki na prywatne projekty budowlane wzrosły o 1,2%, wzmocnione przez inwestycje w budownictwo jednorodzinne wśród tańszych kredytów hipotecznych i migracji na przedmieścia i obszary o niskiej gęstości zaludnienia. Nastąpiło to po skoku o 1,5% w listopadzie.

Wydatki na projekty mieszkaniowe wzrosły o 3,1% po wzroście o 3,0% w listopadzie. Ale nakłady na budownictwo niemieszkalne, takie jak odwierty gazowe i wiertnicze, spadły w grudniu o 1,7%. Mimo to, wydatki na struktury niemieszkalne odbiły w czwartym kwartale po czterech prostych spadkach kwartalnych.

Wydatki na publiczne projekty budowlane zyskały 0,5%. Wydatki państwowe i samorządowe wzrosły o 0,4%, podczas gdy wydatki rządu federalnego wzrosły o 1,3%.