UE stara się zmniejszyć zależność od dolara amerykańskiego, inne centra finansowe Reuters

UE stara się zmniejszyć zależność od dolara amerykańskiego, inne centra finansowe Reuters

UE stara się zmniejszyć zależność od dolara amerykańskiego, inne centra finansowe Reuters

© Reuters. Flagi UE powiewują przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli

Jan Strupczewski

BRUKSELA (Reuters) – Komisja Europejska oświadczyła we wtorek, że będzie dążyć do zwiększenia międzynarodowej roli euro i budowy europejskiej infrastruktury finansowej, tak aby UE stała się bardziej niezależna od zewnętrznych centrów finansowych i dominacji dolara amerykańskiego.

Inicjatywa, która jest zapowiedzią długoterminowego kierunku strategicznego, a nie planu działania, wynika z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które zajęło największe centrum finansowe Europy – City of London – poza jurysdykcją UE.

“Wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE istnieje silna potrzeba i możliwość rozwoju infrastruktury rynku krajowego”, stwierdziła Komisja w dokumencie skierowanym do rządów UE, parlamentu UE i Europejskiego Banku Centralnego.

UE nadal jest sprytna z powodu upadku w 2018 roku, kiedy prezydent USA Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego z Iranem i ponownie nałożył sankcje, przez co Europejczycy nie będą mogli kontynuować handlu z Iranem na warunkach porozumienia. Decyzja Iranu dotyczyła

unijnych depozytów papierów wartościowych Clearstream i Euroclear, a unijny system płatności i komunikatów swift musiał odłączyć irańskie banki.

“UE powinna opracować środki mające na celu ochronę podmiotów gospodarczych UE w przypadku, gdy państwo trzecie zobowiązuje infrastrukturę rynków finansowych z siedzibą w UE do przestrzegania jednostronnie przyjętych sankcji lub za pomocą innych środków, które kolidują z legalnymi działaniami UE”, stwierdziła Komisja.

Ale władza wykonawcza UE nie zaproponowała żadnych natychmiastowych rozwiązań, mówiąc jedynie, że najpierw oceni słabe punkty UE, a następnie “opracuje narzędzia do przeciwdziałania im”.

Komisja stwierdziła, że w celu wzmocnienia skuteczności unijnego systemu sankcji dokona przeglądu sposobu ich obejścia, w tym za pośrednictwem kryptowalut i stajni, oraz w 2022 r. złoży wnioski.

PO BREXICIE

Komisja dotrze również do uczestników rynku, aby zachęcić do handlu denominowanymi w euro dłużnymi papierami wartościowymi, towarami i innymi instrumentami, w szczególności, że UE ma wyemiować 750 mld euro (910,65 mld USD) wspólnego długu w celu sfinansowania jej odzyskiwania po pandemii.

uczestników rynku UE powinno ograniczyć izby rozliczeniowe, zwane kontrahentami centralnymi, poza UE i wykorzystują więcej tych z siedzibą w bloku 27 państw, powiedział.

UE chce również rozwijać indeksy energetyczne denominowane w euro, zwiększać atrakcyjność obligacji euro poprzez reformę swoich zasad dotyczących papierów wartościowych “MiFID” i zasad odniesienia. EBC rozważa również możliwość wprowadzenia euro cyfrowego.

Komisja, EBC oraz organy nadzoru bankowego i rynków bloku będą współpracować z przemysłem w celu oceny “możliwych kwestii technicznych” związanych z przenoszeniem pozycji instrumentów pochodnych z Londynu do UE, czytamy w dokumencie Komisji.

Oznacza to, że ue prawdopodobnie nie przyzna brytyjskim usługom finansowym dostępu do UE poza tymczasowym dostępem przyznanym osobom rozliczających instrumenty pochodne do połowy 2022 r.

Patrząc na przejęcia przedsiębiorstw, Komisja sprawdziłaby również, czy przedsiębiorstwo ue jest “bardziej podatne” na przestrzeganie sankcji ze strony państw trzecich, czytamy w dokumencie. Istnieje również potrzeba zmniejszenia “nadmiernego uzależnienia” bloku od zagranicznych banków inwestycyjnych i finansowania w walutach obcych, powiedział.

($1 = 0.8236 euro)