U.S. Wyjścia wzrostu gospodarczego wyższe; Zyski korporacyjne Soar przez Tipranks

U.S. Wyjścia wzrostu gospodarczego wyższe; Zyski korporacyjne Soar przez Tipranks

U.S. Wyjścia wzrostu gospodarczego wyższe; Zyski korporacyjne Soar przez Tipranks

© Reuters. U.S. Wyjścia wzrostu gospodarczego wyższe; Zyski korporacyjne Soar

Prawdziwy produkt krajowy brutto (PKB) – najszerszą miarą wartości rynkowej towarów końcowych i usług produkowanych w gospodarce USA w ciągu roku kalendarzowego wzrosła szybciej w Q2.

To zgodnie z raportem rządowym wysłanym w czwartek rano. Pokazał, że PKB wzrosła w rocznej stawce w wysokości 6,6% w drugim kwartale 2021 r., W pierwszym kwartale z 6,3%.

Biuro analizy ekonomicznej (Bea) uwalnia kwartalne szacunki PKB trzy razy po każdym kwartale końcówki, na podstawie dostępności danych. Szacunek PKB wydany w czwartek był drugi lub “wstępna” ocena PKB Q2. Jest oparty na bardziej kompletnych danych w porównaniu z pierwszym “Advance” Wydany w zeszłym miesiącu, który pokazał, że prawdziwy PKB wzrósł o 6,5 procent.

Inwestycje mieszkaniowe i wzrost eksportu Wyższe

Powodem tej rewizji w górę jest wyższa nierezydencja stała inwestycja i eksport, częściowo skompensowany przez niższe prywatne inwestycje zapasów, stałych inwestycji mieszkalnych oraz wydatków państwowych i samorządowych.

Raport PKB Solid Q2 2021 PKB oznacza duży zwrot z raportu Q2 2020, gdy Real PKB spadł o 25% ze względu na recesję pandemii. Dlatego liczby Q2 2021 powinny być interpretowane ostrożnie.

W międzyczasie zyski korporacyjne wzrosły o 9,7%, o 4,5% w poprzednim kwartale, a następnie wyprzedzenie prognoz rynkowych o 2%. Ale znowu liczby te muszą być interpretowane ostrożnie. Porównania są wykonane z niższą podstawą ze względu na pandemię.

Muted Wall Street Reaction

Łatwe porównania z poprzednimi kwartałami może być może wyjaśnić wyciszoną ścienną reakcję ulicy na obu raportach. Poszedł Dow Jones, indeks wypełniany wrażliwych firm gospodarczych W górę o 0,12% po zwolnieniu raportu BeA, podczas gdy S & P 500 i Tech-Heavy Nasdaq były praktycznie płaski.

Innym powodem, dla Wall Street’s Response Rect Response jest ciągła wspinaczka cen w całej gospodarce, o czym świadczy indeks cen PKB, zgłaszany razem z numbami wzrostu PKB. Przyszła na 6,1%, z 4,3% w poprzednim kwartale.

Odbiór w inflacji PKB, która oznacza znacznie powyżej 2% “średniego” Celu Inflacji Fed, podnosi perspektywę, że Fed rozpocznie się szybciej, a nie później. Oznaczałoby to koniec długoterminowych programów rządowych papierów wartościowych, który pomógł zachować długoterminowe stopy procentowe niskie. Niskie długoterminowe stopy procentowe są złośliwe dla ryzykownych aktywów, takich jak akcje. Tymczasem

Tymczasem akcje były pod presją z rosnącymi napięć w Afganistanie, które podnoszą ryzyko geopolityczne, przerażające inwestorów z dala od akcji.

. Podsumowanie i wnioski

Raporty wydane przez rząd USA pokazują, że gospodarka amerykańska nadal wyzdrowieje od pandemii, a zyski korporacyjne rosną. Jednak

Wall Street nie wydaje się pod wrażeniem, ponieważ liczby w tych raportach są porównywane z mniejszą liczbą, z których gospodarka była flunstracyjna w bagnie stworzonym przez pandemię.

.