U.S. Wydania budowlane mieszkanie w sierpniu przez Reuters

U.S. Wydania budowlane mieszkanie w sierpniu przez Reuters

U.S. Wydania budowlane mieszkanie w sierpniu przez Reuters

Waszyngton (Reuters) – Wydatki budowlane USA były niespodziewanie mieszkalne w sierpniu, ponieważ wzrost projektów sektora publicznego zostały skompensowane przez słabość w sektorze prywatnym.

Departament Commerce powiedział w piątek, że niezmienione czytanie w wydatkach budowlanych podążył za zyskiem o 0,3% w lipcu. Wydatki budowlane wzrosły o 8,9% na rok rocznie w sierpniu. Ekonomiści odpytywane przez Reuterów mieli prognozowanych wydatków budowlanych zdobywczych 0,3%.

Wydatki na prywatne projekty budowlane poślizgnęły się o 0,1% po wznoszeniu 0,2% w lipcu. Nakłady na budowę mieszkaniową zaawansowało 0,4%, prawdopodobnie podniósł się przez remodeling projekty, po wzrastaniu przez ten sam margines w lipcu.

wydatków domowych jednorodzinnych spadły o 0,7%, a nakłady na projekty mieszkaniowe wielorodzinne spadły o 0,8%. Homebuilding jest utrudniony przez drogie materiały budowlane, a także niedobory ziemi i pracy.

.

Inwestycje w prywatnej konstrukcji niemieszkalnej, takich jak wiercenie gazu i oleju spadły o 1,0% w sierpniu.

Wydatki na budownictwo publiczne wzrosły 0,5% w sierpniu, dopasowując zysk lipca. Nakłady na projekty budowlane państwowe i samorządowe wzrosły o 0,8%, ale wydatki rządowe federalne spadły o 4,6%.

.