U.S. Rynek pracy gorzej niż pojawia się, papier Fed sugeruje przez Reuters

U.S. Rynek pracy gorzej niż pojawia się, papier Fed sugeruje przez Reuters

U.S. Rynek pracy gorzej niż pojawia się, papier Fed sugeruje przez Reuters

San Francisco (Reuters) – Sygnały nas rynku pracy są sprzeczne z “bezprecedensowym “Stopień, ale te sugerujące luz na rynku pracy powinny mieć większą wagę niż te wskazujące na szczelność, zgodnie z artykułem publikowanym w poniedziałek przez Bank Rezerwy Federalnej San Francisco.

Papier spojrzał na 26 środków rynku pracy, które zazwyczaj poruszają się w tandemie i stwierdzili, że podczas bieżącego odzyskiwania dają dziko rozbieżne sygnały o zdrowiu rynku pracy.

Rodzaj otwory pracy, na przykład sugeruje, że rynek pracy jest znacznie ściślejszy niż stopa bezrobocia; Punkty wskaźników uczestnictwa siły roboczej znacznie bardziej luźny niż wykryty w stopie bezrobocia.

Ponieważ Pandemia zmusiła tak wielu ludzi z siły roboczej, “negatywne sygnały, takie jak niską szybkość udziału siły roboczej, zapewniają lepsze odczytywanie niż pozytywne sygnały”, argumentowali naukowcy. “Ogólnie rzecz biorąc, nasze odkrycia ujawniają, że sytuacja rynku pracy jest gorsza niż sugerują pewne liczby nagłówków”.

USA bankierów centralnych debatuje, jak ciasna rynek pracy w USA stała się wśród powszechnych raportów od pracodawców o zatrudnianiu trudności, nawet gdy gospodarka nadal ma 8 milionów mniej osób pracujących niż przed pandemią.

Spraw ma znaczenie, ponieważ Fed mówi, że może rozpocząć zmniejszenie wsparcia dla gospodarki, gdy inflacja i rynek pracy dokonali “znacznych dalszych postępów” w kierunku celów FED 2% inflacji i maksymalnego zatrudnienia. Nie rozłożył się jednak dokładnie, jak zmierzy ten postęp.

The.. Stopa bezrobocia USA wynosiła 6,1% w kwietniu, a czytanie może wystarczyć w piątek.