U.S. Deficyt konta bieżącego rozszerza się do 14-letnich wysokości w drugim kwartale przez Reuters

U.S. Deficyt konta bieżącego rozszerza się do 14-letnich wysokości w drugim kwartale przez Reuters

U.S. Deficyt konta bieżącego rozszerza się do 14-letnich wysokości w drugim kwartale przez Reuters

© Reuters. Plik Foto: Ludzie Sklep w Macy’s Department Store Inside Roosevelt Field Shopping Mall w Garden City, Nowy Jork, USA, 20 maja 2021. Reuters / Shannon Stapleton / Plik Photo

Waszyngton (Reuters) – Deficyt konta aktualnego USA wzrosła do 14 -Jear wysoko w drugim kwartale, ponieważ firmy zwiększały import, aby uzupełnić wyczerpane zapasy wśród solidnych wydatków konsumentów.

Departament Commerce powiedział we wtorek deficyt konta bieżącego, który mierzy przepływ towarów, usług i inwestycji w kraj, wzrósł o 0,5% do 190,3 mld USD w ostatnim kwartale. Był to największy niedobór od drugiego kwartału 2007 r.

danych dla pierwszego kwartału został zrewidowany, aby pokazać lukę 189,4 mld USD, zamiast 195,7 mld USD, jak wcześniej zgłoszono.

Gap rachunku bieżącego stanowiło 3,3% produktu krajowego brutto w ostatnim kwartale. To spadło z 3,4% W okresie styczeń-marzec. Mimo to deficyt pozostaje poniżej piku 6,3% PKB w czwartym kwartale 2005 r. Jako Stany Zjednoczone są obecnie eksporterem netto ropy naftowej i paliwa.

Szerszy deficyt prawdopodobnie nie jest problem dla Stanów Zjednoczonych ze względu na status dolara jako waluta rezerwy na świecie. Gap rachunku bieżącego może pozostać duży, ponieważ naród prowadzi do globalnego ożywienia gospodarczego z pandemii Covid-19.

Gospodarka wzrosła o 6,6% wskaźnika w drugim kwartale, napędzany przez kolejny kwartał dwucychny wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Popyt krajowy, który został przewidywany przez bodziec fiskalny i szczepienia przeciwko Coronavirus, jest częściowo nasycone z importem.

zapasów wyczerpano w pierwszej połowie roku.

importu towarów zwiększył 29,0 mld USD do 706,3 mld USD, przede wszystkim odzwierciedlając wzrost materiałów przemysłowych oraz materiały, głównie produkty naftowe, a także metale i produkty niemetaliczne.

Eksport towarów wzrosła 28,3 mld USD do 436,6 mld USD, podnoszone przez dostawy przemysłowe i materiały, takie jak produkty naftowe. Należy również zyski w eksporcie dóbr kapitałowych, głównie cywilnych samolotów i półprzewodników.

przywozu usług zwiększył 9,1 mld USD do 127,8 mld USD, głównie odzwierciedlający wzrost transportu pasażerskiego towarowego i powietrza, a także inne podróże osobiste.

eksportu usług zwiększył 7,6 mld USD do 189,1 mld USD. Byli napędzani przez osobiste podróże.

Parapet dochodów pierwotnych zaawansowane 7,7 mld USD do 270,6 mld USD. Płatności dochodów pierwotnych wzrosły o 8,8 mld USD do 221,5 mld USD. Zwiększenie zarówno wpływów, jak i płatności odbijały głównie zaliczki w bezpośrednim dochodzie inwestycji.

wpisów wtórnych dochodów spadły 0,9 mld USD do 41,6 miliarda dolarów, wyciągnięty przez spadki w samorządowych transferach, głównie grzywny i kar publicznych. Płatności dochodów wtórnych spadły o 3,5 mld USD do 72,6 mld USD, ponieważ zmniejszono transfery rządu ogólnego.

.