U.S. Ceny konsumentów wspinają się na najszybszą stawkę roczną od 1982 roku Bloomberg

U.S. Ceny konsumentów wspinają się na najszybszą stawkę roczną od 1982 roku Bloomberg

U.S. Ceny konsumentów wspinają się na najszybszą stawkę roczną od 1982 roku Bloomberg

© Reuters. USA Ceny konsumenckie wspinają się na najszybszą stawkę roczną od 1982 roku

(Bloomberg) – amerykańskie ceny konsumpcyjne wzrosły w zeszłym miesiącu w najszybszym rocznym tempie w prawie 40 latach, powiększające, jak szybka i uporczywa inflacja jest erozja wypłat i rosnąca presję na rezerwy federalnej, aby dokręcić polityka.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 6,8% z 20 listopada 2020 r., Zgodnie z danymi Departament Pracy wydany piątek. Szeroko stosowana miernik inflacyjny wzrosła o 0,8% od października, przekraczającym prognozy i rozszerzenie trendu znacznego wzrostu, które rozpoczęły się wcześniej w tym roku.

Mediana prognozy w badaniu ekonomistów Bloomberg wezwała do wzrostu rocznego o 6,8% i 0,7% zaliczki w miesięcznym środku.

Wzrost CPI odzwierciedla szerokie postępy w większości kategorii.

Dane Wzmocnienia Oczekiwania Fed przyspieszy wiatr na jego bond-kupując Program na ostatecznym spotkaniu Banku Centralnego w przyszłym tygodniu. Banki centralne – i politycy – na całym świecie znajdują się pod rosnącą presją na adres rosnący inflację, ponieważ pracownicy spędzają więcej w sklepie spożywczym i pompę gazową.

Szybsze zwężanie otworzy się drzwi do podawania, aby rozpocząć rosnące stopy procentowe, spodziewają się teraz rynki ruchu w połowie przyszłego roku. Roczne wzrosty CPI przewiduje się unosić się w pobliżu 7% do 2022.

z wyłączeniem lotnych składników żywności i energii, tzw. Ceny bazowe wzrosły 0,5% z poprzedniego miesiąca. Rdzeń CPI wzrosła o 4,9% z roku wcześniej, świeży 30-letni wysoki.

.