Taryf obramowania w UE do stali docelowej, cementu, mocy – projekt przez Reuters

Taryf obramowania w UE do stali docelowej, cementu, mocy - projekt przez Reuters

Taryf obramowania w UE do stali docelowej, cementu, mocy – projekt przez Reuters

© Reuters. Plik Photo: Flagi Unii Europejskiej latać poza centralą Komisji Europejskiej w Brukseli, Belgia, 19 lutego, 2020. Reuters / Yves Herman / Plik Foto

przez Kate Abnett

Bruksela (Reuters) – Unii Europejskiej planuje nałożyć koszty emisji węgla Przywóz towarów, w tym stal, cement i energię elektryczną, zgodnie z projektem dokumentu widzianego przez Reuters.

Komisja Europejska wynika z propozycji polityki taryfowej granicznej w dniu 14 lipca, ruch zaprojektowany w celu złożenia firm UE na równym stopniu z konkurentami w krajach słabszych zasad węgla niż te z 27-narodowego bloku.

Opłata graniczna byłaby stosowana w całości od 2026 r., Wraz z potencjalnym “okresem przejściowym” począwszy od 2023 r., Według projektu wniosku, po raz pierwszy zgłoszony przez Bloomberg News późno w środę. Projekt może ulec zmianie przed publikacją.

stosuje się do żelaza i stali, aluminium, cementu, nawozów i energii elektrycznej. Importerzy byliby zobowiązani do kupowania certyfikatów cyfrowych, z których każdy reprezentujący tonę emisji dwutlenku węgla osadzone w ich importowanych towarach.

Cena certyfikatów będzie związana z kosztami pozwoleń na rynek węgla UE, w oparciu o średnią cenę aukcji emisji węgla UE co tydzień.

elektrowni UE i obiektów przemysłowych są zobowiązane do kupowania zezwoleń z rynku węgla UE, aby pokryć ich emisje. Cena tych zezwoleń wzrosła na rejestrację w tym roku, a w czwartek był handel przy 51 euro (62,06 USD) na tonę CO2.

Komisja odmówiła wspomagania wniosku, ale powiedział, że środek byłby w pełni zgodny ze światowymi zasadami organizacji handlowych.

Pomimo tych zapewnień, plan wyciągnął opozycję z krajów, w tym Rosja, dla których może uczynić zdolność do sprzedaży określonych towarów na rynku UE w sprawie płacenia za ich emisje.

Każdego roku, do 31 maja, importerzy muszą zgłaszać kwotę emisji wbudowanej w towary, które przywiezły do ​​Europy w roku poprzednim i poddać odpowiednią liczbę certyfikatów opłat granicznych.

Jeżeli importer nie może odpowiednio zgłosić swoje emisje, lub kwota nie może być niezależnie weryfikowana, liczba certyfikatów musi się poddać, będzie oparta na wartościach domyślnych, wspomniany projekt.

Nieprzestrzeganie certyfikatu spowodowałoby karę finansową trzykrotnie koszt certyfikatu.

Dokument wspomniany Importerzy mogą być w stanie ubiegać się o zmniejszenie kosztów obramowania węgla, jeżeli oparte są w kraju, w którym już płacą cenę CO2. Chiny i Kalifornia należą do regionów używających systemów cen cen CO2, chociaż zakres i poziom cen różni się od tego z UE.

(1 $ = 0,8218 euro)