Tankowiec A Symphony rozbija się poza chińskim portem Qingdao, wycieka ropa Reuters