Stawka bezrobotna strefy euro spadnie na nagrywanie nisko w grudniu 2021 przez Reuters

Stawka bezrobotna strefy euro spadnie na nagrywanie nisko w grudniu 2021 przez Reuters

Stawka bezrobotna strefy euro spadnie na nagrywanie nisko w grudniu 2021 przez Reuters

© Reuters. Plik Foto: Ludzie wchodzą do rządowego centrum pracy w Madrycie, Hiszpania, 27 kwietnia 2016 r Reuters / Andrea Comas

Bruksela (Reuters) – bezrobocie strefy euro spadło do najniższego poziomu na rekord, dane, danymi pokazywanymi we wtorek, Testament Do siły ożywienia gospodarczego i skuteczności schematów pracy w niepełnym wymiarze godzin stosowanych do zachowania miejsc pracy podczas blokowania pandemicznego.

Statystyka Unii Europejskiej Urząd Eurostat powiedział, że stopa bezrobocia w 19 krajach dzielących euro spadła do 7,0% siły roboczej ze zmienionego 7,1% w listopadzie – najniższa stawka na rejestracji od pomiarów rozpoczętych w kwietniu 1998 r.

ekonomisty ankietowanych przez Reuters spodziewał się o 7,1% tempa bezrobotnego. Eurostat powiedział, że 11.481 milionów osób było bez pracy w strefie euro w grudniu, o 185 000 osób z listopada.

Nagrywalny numer bezrobocia jest prawdopodobny Być czynnikiem dodającym już wysoką presją inflacyjną spowodowaną wąskie gardła łańcucha dostaw, ponieważ gospodarka światowa odbija się ostro z recesji spowodowanej pandemią Coronawirus.

.