Singapore ulepszenia 2021 PKB Outlook jako szczepienia zdobywają tempo Reuters

Singapore ulepszenia 2021 PKB Outlook jako szczepienia zdobywają tempo Reuters

Singapore ulepszenia 2021 PKB Outlook jako szczepienia zdobywają tempo Reuters

© Reuters. Widok na panoramę miasta w Singapurze 31 grudnia 2020. Reuters / Edgar SU / Pliki

przez Chen Lin i Aradhana Aravindan

Singapur (Reuters) – Gospodarka Bellwora Singapuru rozszerzyła więcej niż początkowo szacowana w drugim kwartale, a rząd podniósł jego Prognoza na 2021 jako szczepienia COVID-19 postępuje w domu i na innych kluczowych rynkach.

produktów krajowych brutto (PKB) jest prognozowany wzrośnie o 6% do 7% w 2021 r., W porównaniu z wcześniejszym szacunkiem do ekspansji od 4 do 6%, powiedział Ministerstwo Handlu i Przemysłu.

PKB wzrosła o 14,7% rok do roku w drugim kwartale, wyższy niż wzrost o 14,3% widziany w zaliczce rządowej. Analitycy spodziewali się wzrostu o 14,2%, zgodnie z ankietem Reuters.

W ujęciu absolutnym PKB pozostał o 0,6% poniżej poziomu pandemicznego w drugim kwartale 2019 r.

na kwartale Sezonowo skorygowana podstawa gospodarka zawarła 1,8% w drugim kwartale, odwrócenie z ekspansji o 3,3% w pierwszej kwartale.

“Przestrzeżenie Głównym obniżką w gospodarce światowej, oczekuje się, że Gospodarka Singapurska będzie nadal widać stopniowe ożywienie w drugiej połowie roku, wspierane w dużej części przez sektory zorientowane na zewnątrz” – powiedział Gabriel Lim, stałego sekretarza handel i przemysł.

Powiedział, że łagodzące ograniczenia graniczne pomogłyby również w odzyskaniu sektorów konsumpcyjnych i złagodzić niedobory pracy w sektorach, które są zależni od pracowników migrujących.

Jednakże sektory związane z lotnictwa i turystyki są rzutowane, aby odzyskać wolniej niż wcześniej oczekiwano, a działanie spodziewane pozostanie znacznie poniżej poziomów wstępnych nawet do końca roku.

Mała i otwarta ekonomia jest wykresowaniem nierównomiernego odzyskiwania po opublikowaniu jego najgorszej recesji ubiegłego roku ze względu na pandemię. Znaczna część szybkiego wzrostu w tym roku jest z powodu niskiej podstawy porównania ubiegłego roku, gdy wirus sparaliżował gospodarze na całym świecie.

Bank centralny utrzymał pomieszczoną politykę pieniężną na ostatnie spotkanie w kwietniu. Następna przegląd polityki wynosi w połowie października.

Poprawiona prognoza 2021 była zgodna z obecną postawą polityki pieniężnej, która pozostała odpowiednia, powiedział Edward Robinson, zastępca dyrektora zarządzającego władzy monetarnej Singapuru.

ekonomistów nie oczekują, że MAS dokonuje żadnych ruchów w październiku, powołując łagodną inflację krajową i potrzebę zmierzenia skuteczności szczepionek przeciwko nowym wariantom wirusa, które wpłyną na tempo ponownego otwarcia i odzyskiwania.

“, który daje im więcej miejsca na reagowanie i prawdopodobnie dokręcić w kwietniu przyszłego roku” – powiedział Brian Tan, Ekonomista regionalny w Barclays (Lon: BarC).

Jeff NG, Starszy Strateg Skarbu Państwa w Banku HL, oczekuje, że działalność gospodarcza do poprawy w 2022.

“Idzie do przodu do końca roku, Singapur będzie chcieć przejść do endemicznego etapu ożywienia” powiedział.

.