Rio grał w dół australijskiego uszkodzenia dziedzictwa w zapytaniu – Grupa Aborygenowa przez Reuters

Rio grał w dół australijskiego uszkodzenia dziedzictwa w zapytaniu - Grupa Aborygenowa przez Reuters

Rio grał w dół australijskiego uszkodzenia dziedzictwa w zapytaniu – Grupa Aborygenowa przez Reuters

© Reuters. Plik Photo: Grupy Aborygenów “Członkowie przenoszące marsz bandywowy do protestu przed tym, co mówią, jest brakiem szczegółowości i konsultacji w sprawie nowych przepisów o ochronie dziedzictwa, po Rio Tinto Górniczej Grupy zniszczonej starożytnych schronisk skał dla kopalni rudy żelaza Las

Melbourne (Reuters (Reuters) ) – dyrektor wykonawczy z firmą górniczą Rio Tinto (NYSE: RIO) odgrywał uszkodzenia rdzennego dziedzictwa australijskiego, powiedziała grupa Aborygenowa w czwartek, w przedstawieniu do zapytania o powszechne zniszczenie miejsc kulturowych.

Rzecznik Rio Tinto powiedział, że firma odmówiła komentarza. W tym roku pojawiły się

wiadomości, że Rio Forerunner Hamersley żelazo nie chronił żadnych artefaktów należących do Wintawari Guruma Corporation (WGAC), który został uratowany z projektu Marandoo Iron Rudy, w tym 18 000-letnich dowodów pokazujących, jak ludzie mieszkali podczas ostatniego lodu Wiek.

Te i inne artefakty zostały rzucone w sterty śmieci Darwin.

Centra reklamacji Grupy w oświadczeniu Rio’s Head of Randy’ego spraw, Brad Walish, który w zeszłym miesiącu, który w zeszłym miesiącu opowiedział Juukan Gorge Consectiry: “Nie zidentyfikowaliśmy żadnych dowodów, że Rio Tinto skierowaliśmy żadne usuwanie artefaktów”, zgodnie z przedłożeniem.

Grupa stwierdziła, że ​​takie komentarze pokazały “ciągły brak szacunku Rio i szacunek dla dziedzictwa kulturowego Guruma”.

“Komentarze wyraźnie starały się obniżyć ważność materiałów kulturowych, dysponowanych i zmniejszyć zaangażowanie Rio i odpowiedzialności za to, co nastąpiło”, powiedziała grupa w jej zgłoszeniu.

Rio Tinto działa sześć z 16 minut i trzy linie kolejowe na tradycyjnych krajach grupy.

W ubiegłym roku Rio Tinto wywołał publiczną outcry z zniszczeniem schronisk w zachodniej Australii, który pokazał Mieszkanie dla człowieka z powrotem 26.000 lat, podczas operacji górniczych rudy żelaza.

Walish powiedział zapytanie, że największy na świecie żelazny rudy rudy nie był w stanie zebrać “pełnego obrazu” potencjalnej wartości kulturowej lub archeologicznej, co zostało wyrzucone, biorąc pod uwagę upływ czasu i nie wiedząc, czy nie wiedząc rekordy były kompletne. Jednak

“uznajemy jednak, że decyzje wykonane na temat zarządzania tymi materiałami mogą nie być odpowiednio uznawane za stosowne wartości archeologiczne i kulturowe w zakończonej analizie”, powiedział, dodając, że aktualne standardy analizy byłyby bardziej kompleksowe.

.