Protokół Panther Protocol i SHYFT Network Partner do Advance Privacy Tech and Institualal Dark Baseny przez Dalandoin

Protokół Panther Protocol i SHYFT Network Partner do Advance Privacy Tech and Institualal Dark Baseny przez Dalandoin

Protokół Panther Protocol i SHYFT Network Partner do Advance Privacy Tech and Institualal Dark Baseny przez Dalandoin

Protokół Panther Protocol i Shytt Network Partner do Advance Privacy Tech and Institualal Dark Baseny

Panther Protokół, roztwór Blockchain w końcu opracowywanie warstwy prywatności dla sieci Web3 i Defi i Shyft Network, publiczny ekosystem do budowy zaufania i zgodności w Blockchain Dane są zachwyceni, aby ogłosić strategiczne partnerstwo, aby przyspieszyć rozwój technologii wzmacniających prywatności, oprzyrządowanie do ochrony danych i usług misji krytycznych świadectwa danych.

Jak Pantera zalicza swoje wysiłki w tworzeniu prawdziwie prywatnego ekosystemu defi dla użytkowników, znaczenie suwerenności danych podczas wykonywania wyborów projektowych protokołu staje się jeszcze wyraźniej. Prywatność Domyślnie, absolutna autonomia i moc decyzji nad własnymi danymi są częścią propozycji wartości Panther.

W związku z tym partnerstwem i integracjami oba projekty rozwiążą techniki prywatności i wspólnie podniesią Bar na stanie narzędzi ochrony danych.

SHYFT Sieć posiada unikalne propozycje podobne do pantery. Co może być postrzegane jako konkurencja w tradycyjnych modelach, a Paradigms jest przywitany przez obie drużyny jako sposób na przyspieszenie przybycia do ostatecznego celu – w celu ochrony użytkowników przed szalejącym społeczeństwem nadzoru i przywrócić prywatność w Defi i Web3.

W ramach partnerstwa Panther umożliwi prywatność sieci łańcuchowej w zakresie aktywów shytft sieci, umożliwiając im przepływ przez publiczne blokady zintegrowane z pantery, takie jak Ethereum, w pobliżu, Elrond i wielokąt.

Sieć Shytft zapewni wartość Panther Protocol poprzez zgodność z przedsiębiorstwem i podlegającym przepisach i świadectwu danych, w wyniku wdrażania pantery do warstwy sieci shytftowej 1. Ta aktualizacja jest bezpośrednim rozwiązaniem zapewniającym, że instytucjonalne ciemne pule pozostają zgodne, a także prywatnie-a istotne Wygraj do rozwiązywania problemów z przodu i algorytm zaciemniającym wśród masy adopcji w Defi.

Dodatkowo zespoły będą również mocno zaangażowane w współpracę techniczną i badania rozwoju technologii i wdrażania związane z systemami prywatności przy użyciu systemów odpornych na zero wiedzy.

“Shytft przynosi Ekosystem Pantera, realizację dostawców zaufania i w połączeniu z selektywnymi ujawnieniami, która pantera przynosi do ekosystemu shytft, dwoistość autentyczności i prywatność jest osiągnięta, co jest obecnie nieistniejące” – powiedział Panter CTO oraz współzałożyciel, Anish Mohammed.

“w naszym rdzeniu, Sieć Shyft jest zaangażowana w budowę mostów i rozwiązań w sieciach i protokołów, które integrują innowacyjne technologie, aby dokonać naszych interakcji i transakcji prywatnych i autentycznych. Dzięki wykorzystaniu technologii Dark Dark Technology Panther’s Next-Generation dla prywatnych aktywów i Shyft Network’s Atestation i zgodna infrastruktura aktywów, oferujemy jeden dwuosobowy, który przyspieszy te niezbędne usługi, aby zapewnić prywatność, decentralizację i otwartość w Defi. W ten sposób zapewnimy anonimowe rozwiązania dla rosnących kwestii, takich jak oślepiony handel z przodu w DSXS “- powiedział Joseph Weinberg, współzałożyciel sieci Shyft.

Prywatność i suwerenność z powrotem w rękach użytkowników Panther i Sieć Shyft są aktywnie zaangażowane w opracowywanie technologii, które z ramami zgody, skutecznie umieszczając użytkowników w kontroli ich ujawnień. Ten sposób myślenia jest kluczem do misji Panther Espouses i trwający dążenie do tworzenia bezpiecznych, zdecentralizowanych mechanizmów, które mogą pozytywnie wpływać na finansowanie i każdą sferę społeczeństwa, w którym dane osoby mogą być pod kontrolą.

Oliver Gale, CEO i współzałożyciela, Protokół Panther, powiedział

“Naszym celem jest nie przyrost Technologie zgodności, ale umożliwiają ich transformację hurtową. Oddzielenie akt weryfikacji danych zgodności z konieczności jej przechowywania, koszty i ryzyko przechowywania danych i bezpieczeństwa są usuwane. Shytft + Panther umożliwia tym dwoistości. “- W rosnąco połączonym świecie, takie wysiłki mają kluczowe znaczenie dla zrobienia z powrotem na temat erozji prywatności doświadczonej (choć nieświadomie) przez użytkowników w Web2 i Web3 podobnych