Produkcja przemysłowa w Brazylii rośnie w styczniu, ale w najwolniejszym tempie od dziewięciu miesięcy Reuters

Produkcja przemysłowa w Brazylii rośnie w styczniu, ale w najwolniejszym tempie od dziewięciu miesięcy Reuters

Produkcja przemysłowa w Brazylii rośnie w styczniu, ale w najwolniejszym tempie od dziewięciu miesięcy Reuters

© Reuters. Pracownik pracuje w firmie metalurgicznej SPTF w Sao Paulo

Jamie McGeever

BRASILIA (Reuters) – Produkcja przemysłowa w Brazylii wzrosła w styczniu dziewiąty miesiąc z rzędu, dane pokazały w piątek, ale był to najwolniejszy wskaźnik w tym okresie, oferując kolejny dowód na to, że szersze ożywienie gospodarcze traci parę.

stycznia 0,4% wzrost produkcji przemysłowej był dokładnie zgodny z medianą szacunków w ankiecie Reuters ekonomistów, podczas gdy wzrost rok do roku 2,0% był nieco poniżej prognozy sondażu 2,2% wzrostu.

Grafika: Brazylia produkcji przemysłowej – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/rlgvdedjdpo/IPMONTH.png

Urząd Statystyczny IBGE powiedział, że głównymi czynnikami były 3,1% wzrost produkcji żywności i 1,5% wzrost produkcji górniczej.

Nie tylko ogólny wzrost był najwolniejszy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, IBGE powiedział również, że został rozłożony na znacznie węższy zakres kategorii i segmentów.

“Przemysł utrzymał swoje pozytywne wyniki, ale spowolnił w styczniu”, powiedział kierownik badania IBGE Andre Macedo.

“Warto również zauważyć, że liczba segmentów o ujemnych wynikach była większością (14 z 26), czego wcześniej nie widziano w tej sekwencji dziewięciu miesięcy wzrostu”, powiedział.

Dobra kapitałowe i produkcja dóbr konsumpcyjnych były tylko dwie z czterech głównych kategorii, aby odnotować wzrost produkcji w styczniu, podczas gdy tylko 11 z 26 badanych segmentów przemysłu wykazały wzrost, IBGE powiedział.

Dane indeksu menedżerów zakupów pokazują, że tempo ekspansji w brazylijskim sektorze wytwórczym ponownie wzrosło w lutym po trzech miesiącach spowolnienia, spowodowanego silnym wzrostem nowych zamówień i produkcji.

Ale zaufanie do sektora spadło w lutym drugi miesiąc z rzędu, znak, że śmiertelna druga fala wirusa COVID-19 zbiera swoje żniwo.

W ciągu dziewięciu kolejnych miesięcy wzrostu produkcji, sektor wzrósł o ponad 42%, IBGE powiedział, więcej niż nadrabianie 27% skurcz w marcu i kwietniu na wysokości PANDEMII COVID-19 i blokady.

Jednak brazylijski przemysł jest nadal 12,9% mniejszy niż jego szczyt w maju 2011, IBGE powiedział.

Bank centralny prognozuje wzrost produkcji przemysłowej o 5,1% w tym roku, po 4,5% w roku.