Premie bankierów muszą być ślepe na płeć, mówi regulator UE Reuters

Premie bankierów muszą być ślepe na płeć, mówi regulator UE Reuters

Premie bankierów muszą być ślepe na płeć, mówi regulator UE Reuters

© Reuters.

By Huw Jones

LONDON (Reuters) – Banki nie mogą dyskryminować mężczyzn i kobiet przy przyznawaniu premii za tę samą działalność, zaproponował w czwartek strażnik bankowy Unii Europejskiej.

“Polityka wynagrodzeń musi być neutralna pod względem płci i przestrzegać zasady równego wynagrodzenia dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę o równej wartości”, stwierdził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) w proponowanych zmianach w swoich pięcioletnich wytycznych dotyczących dobrej polityki wynagrodzeń.

EUNB stwierdził, że nadal istnieje reprezentacja kadry kierowniczej wyższego szczebla i różnorodność w organach zarządzających oraz niedociągnięcia dotyczące równych szans dla pracowników różnej płci.

“EUNB będzie śledzić praktyki instytucji, a sprawozdanie zostanie opublikowane w ciągu dwóch lat od opublikowania ostatecznych wytycznych”, powiedział strażnik w oświadczeniu.

Wytyczne zostały po raz pierwszy wprowadzone do pułapu premie bankier w odpowiedzi na gniew publiczny na kredytodawców jest dofinansowywane w kryzysie finansowym dziesięć lat temu.

EUNB stwierdził, że wyjaśnia również odprawy, premie za retencję i uznaniowe świadczenia emerytalne, aby uniknąć wykorzystania takich płatności w celu obejścia pułapu premii.

Wprowadza również większą elastyczność dla mniejszych banków z aktywami do 15 mld euro lub bankierów, którzy otrzymują jedynie skromną premię, które mają być zwolnione z części wytycznych.

Bankowcy muszą otrzymać część swojej premii w akcjach, które “kamizelki” w czasie, ale małe banki są często nienotowane na liście, co stwarza administracyjne bóle głowy.

EUNB przedstawił proponowane zmiany w konsultacjach społecznych, a ostateczne zmiany zostały opublikowane w pierwszej połowie 2021 r.