Spodziewaj się nieoczekiwanego na rynku kontraktów terminowych na gaz ziemny

Spodziewaj się nieoczekiwanego na rynku kontraktów terminowych na gaz ziemny

Spodziewaj się nieoczekiwanego na rynku kontraktów terminowych na gaz ziemny

Spodziewaj się nieoczekiwanego wejścia na rynek kontraktów terminowych na gaz ziemny Od listopada 2019 r. do końca marca rynek z niższymi wzlotami i niższymi spadkami. Po spadku do 25-letniego minimum na poziomie '2,905 za MMBtu na koniec 2019 r., cena zbliżona do kontraktu terminowego na gaz ziemny na NYMEX spadła do 25-letniego minimum na poziomie '1519 na koniec marca 2020 r. Niedźwiedzia akcja cenowa na rynku gazu ziemnego, wraz z czynnikami sezonowymi, spowodowała, że ceny kontraktów terminowych były wyższe niż ceny zbliżone do cen pod koniec marca. W związku z tym, aktywny miesiąc czerwca futures osiągnęła dno na '1,649 za MMBtu w dniu 2 kwietnia, który obecnie stoi jako wsparcie techniczne dla surowca energetycznego. Sektor energetyczny miał trudny miesiąc w kwietniu, ponieważ rzeź cenowa na rynku zaszła w pobliżu kontraktów terminowych na NYMEX do niezwykle korzystnego ujemnego '40,32 za baryłkę na 20. Kwietnia. Gaz ziemny miał własnego ducha, gdy cena czerwcowej przyszłości osiągnęła wysoki poziom '2,10.  W czwartek, 30 kwietnia, Energy Information Administration poinformował o poziomie zapasów gazu ziemnego w magazynach w USA w tygodniu kończącym się 24 kwietnia. Amerykański Fundusz Gazu Ziemnego (UNG) porusza się coraz wyżej i niżej z ceną pobliskich kontraktów terminowych na gaz ziemny na NYMEX. Rynek oczekuje zastrzyku 64 bcf W dniu 20 kwietnia, prognoza konsensusu dla wtrysku gazu ziemnego wynosiła około 64 miliardów stóp sześciennych na poziomie, według strony internetowej Estimize.
(Źródło: EIA) Jak pokazuje wykres, EIA odnotowano nieco wyższe wstrzyknięcie 70 bcf w tygodniu kończącym się 24 kwietnia. Łączne zapasy wyniosły 2,21 bln stóp sześciennych, o 54,9% więcej niż w roku poprzednim i o 19,5% więcej niż średnia pięcioletnia dla tej porze roku. Odsetek wyższy od roku poprzedniego i pięcioletnia średnia zapasów były w ostatnich tygodniach nieco niższe, co oznacza, że przepływ gazu ziemnego z powrotem do magazynowania.  Gaz ziemny flirtuje z $ 2 za MMBtu i nie, ponieważ teraz Od niskiego '1,649 w dniu 2 kwietnia, rynek kontraktów terminowych na gaz ziemny już hit wyższe upadki i wyższe wzloty. Ostatni szczyt nastąpił 21 kwietnia, kiedy cena osiągnęła '2.10 za MMBtu. Ropa naftowa miała najbrzydszy kwiecień w historii, gaz ziemny przesunął się z pięciomiesięcznego trendu spadkowego do ożywienia.
Zrodlo: CQG
(Źródło: CQG) Wykres dzienny czerwcowych kontraktów terminowych pokazuje zmiany w strukturze handlu od początku kwietnia. Cena, flirtował z poziomem 0,2, ale nie, i był na nieco poniżej 0,90 za MMBtu w dniu 30 kwietnia po wydaniu najnowszych danych zapasów. Dynamika cen i wskaźniki względnej siły na neutralnym terytorium. Całkowita liczba otwartych długich i krótkich pozycji wynosiła od 1186 do 1258 milionów w całym kwietniu i była na poziomie 1207 w dniu 29 kwietnia, poniżej okresu w środku tygodnia. Niższy poziom otwartego zainteresowania jest oznaką spadku aktywności spekulacyjnej. Tymczasem dzienna zmienność historyczna powyżej 65% jest na podwyższonym poziomie, odzwierciedlając szerokie dzienne zakresy handlowe. Jednak dzienna historyczna zmienność ropy naftowej NYMEX była na progu 300% 30 kwietnia, więc odchylenie cen gazu ziemnego jest oswojone w porównaniu z innymi surowcami energetycznymi. Spodziewaj się nieoczekiwanego wejścia na rynek kontraktów terminowych na gaz ziemny uczestnicy rynku monitorują przepływ gazu ziemnego do magazynów w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Podczas gdy poziom zapasów rozpoczął, sezon wtrysku na 879 bcf powyżej poziomu z ubiegłego roku, zastrzyki mogą być znacznie wolniejsze w tym roku w porównaniu do ostatniego. Niska cena związana z trudnościami gospodarczymi, w których tworzą się producenci gazu i społeczne wytyczne dotyczące różnicowania, może być pewnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o podaż i popyt po stronie podstawowego równania dla gazu ziemnego. Gaz ziemny ma długą historię jako jeden z najbardziej niestabilnych były handlu na arenie futures. Dobrze jest zawsze przygotowywać się na niespodzianki z gazu ziemnego. Cena wzrosła do najwyższego poziomu od początku marca, w dniu ropa naftowa spadła poniżej ujemnego 40 baryłek $pro, co jest kolejnym w długiej linii historycznych przykładów tego, jak gaz ziemny dostarcza nieoczekiwane ruchy częściej niż często nie.
Zrodlo: GffwbT
(Źródło: CQG) Jak pokazuje wykres tygodniowy, miej oko na poziom '1,974 za MMBtu na czerwcowych kontraktach terminowych w piątek, 1. Może. Zamknięcie powyżej tego poziomu byłoby stopy procentowej uparty odwrócenie wzór obrotu na wykresie tygodniowym. Opublikowano: 30 kwietnia 2020 19:03:00 + 0000