Nadwyżka w handlu w strefie euro rośnie, ponieważ eksport odzyskuje więcej niż import Reuters

Nadwyżka w handlu w strefie euro rośnie, ponieważ eksport odzyskuje więcej niż import Reuters

Nadwyżka w handlu w strefie euro rośnie, ponieważ eksport odzyskuje więcej niż import Reuters

© Reuters. Kontenery i samochody są ładowane w pociągach towarowych na stoczni torowej w Maschen koło Hamburga

BRUKSELA (Reuters) – Nieskorygowana nadwyżka handlowa strefy euro skoczyła rok do roku w październiku, dane pokazały w środę, jak eksport utrzymywał się lepiej niż import w obliczu spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19.

Urząd statystyczny Unii Europejskiej Eurostat podał, że nadwyżka w handlu towarami 19 krajów dzielących euro z resztą świata wyniosła 30,0 mld euro (36,6 mld USD) w październiku, w porównaniu z 27,2 mld rok wcześniej.

Import ze strefy euro spadł w październiku o 11,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy eksport spadł tylko o 9,0%.

Skorygowana o sezonowe wahania nadwyżka handlowa w październiku wyniosła 25,9 mld euro, w porównaniu z 23,7 mld we wrześniu, ponieważ eksport towarów wyrównanych sezonowo wzrósł o 2,1% w ujęciu miesięcznym, a import o 1,0%.

Eurostat powiedział, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wywóz odzyskał szybciej niż przywóz, tak aby bilans handlowy powrócił do poziomu sprzed kryzysu. Jednak w porównaniu z lutym, miesiąc przed nałożeniem ograniczeń COVID-19, eksport i import spadły odpowiednio o 6,2% i 7,4%.

Deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami wzrósł w okresie styczeń-październik do 151,1 mld euro ze 140,9 mld euro w tym samym okresie 2019 r., ale deficyt w handlu z Rosją, głównymi europejskimi dostawcami ropy naftowej i gazu, gwałtownie spadł do 13,0 mld euro z 48,9 mld euro.

Nadwyżka handlowa UE w pierwszych 10 miesiącach roku ze Stanami Zjednoczonymi spadła do 121,3 mld euro ze 129,0 mld euro, a z Wielką Brytanią do 87,9 mld euro ze 109,7 mld euro.

Dla eurostatu, kliknij:

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases

($1 = 0.8199 euro)