Środki mające na celu ograniczenie inflacji i deficytu handlowego

Środki mające na celu ograniczenie inflacji i deficytu handlowego

Środki mające na celu ograniczenie inflacji i deficytu handlowego

Kraje na całym świecie – od Wietnamu po Kazachstan – przyjęły następujące środki w celu zmniejszenia rosnącej inflacji i deficytu handlowego: hedging (ustalanie przyszłych cen żywności, ropy i surowców poprzez kupowanie kontraktów terminowych na rynkach światowych) zniesienie ceł importowych , Akcyza, VAT i inne podatki i opłaty na wszystkie produkty energetyczne i żywność, subsydiowanie konsumpcji najuboższych 10% populacji, wprowadzenie kontroli cen i zamrożenie cen na kluczowe produkty, zakaz eksportu żywności (lub nałożenie ceł) i kwot na taki eksport) wraz ze wzrostem oprocentowania i rezerw obowiązkowych w systemie bankowym w celu zapobieżenia tworzeniu nowych kredytów, zmuszając banki do ograniczenia zakupów obligacji rządowych, płynności na rynku, administracyjnego ograniczenia wzrostu akcji kredytowej i zaostrzenia akcji kredytowej Konsumenci i naprawdę -zamrożenie transakcji państwowych, zmniejszenie lub zniesienie opłat i wydatków sektora publicznego, uwolnienie towarów, ropy i minerałów z rezerw strategicznych w celu ograniczenia odsetek od depozytów (aby zapobiec tworzeniu kredytu pieniędzmi z nowych depozytów), Rekultywacja gruntów rolnych i modernizacja gospodarstw i rolnictwa (działania długoterminowe) uznały Światową Organizację Handlu (WTO) za stan wyjątkowy, a wprowadzenie kontyngentów importowych i ceł na towary inne niż niezbędne i luksusowe były wprowadzeniem celu inflacyjnego, tak, że do stopniowej dewaluacji waluty, w pasie lub obszarze lub jako kołek do indeksowania. Silna waluta jest antyinflacyjna, więc jakakolwiek dewaluacja musi być minimalna, powolna i podlegać siłom rynkowym. Źródło: bezpłatny artykuł z ArticlesFactory.com O AUTORZE Sam Vaknin (http://samvak.tripod.com/) jest autorem książek Malicious Self Love – Narcissism Revisited “oraz After the Rain – How the West Lost, the East. Pracował jako felietonista w” Central Europe Review, Global Politician , PopMatters, eBookWeb i Bellaonline oraz jako starszy korespondent biznesowy United Press International (UPI). Był redaktorem kategorii Zdrowie psychiczne i Europa Środkowo-Wschodnia w The Open Directory i Suite101.