Kolonia podnosi 18,5 miliona dolarów, paliwa Ekosystem Avalanche by Coinquora

Kolonia podnosi 18,5 miliona dolarów, paliwa Ekosystem Avalanche by Coinquora

Kolonia podnosi 18,5 miliona dolarów, paliwa Ekosystem Avalanche by Coinquora

Kolonia podnosi 18,5 mln USD, paliwa Avalanche Ecosystem

Sieć kolonii pomyślnie wychowywała 18,5 mln USD finansowania nasion. Kolonia uruchomi się w Q4 2021 z publiczną sprzedażą token.

Świat Crypto nadal rewolucjonizuje swoją platformę, aby pozostać konkurencyjnym. W rezultacie branża utrzymuje wsparcie od inwestorów i poza przestrzenią. Co ciekawe, sieć kolonii pomyślnie wychowała 18,5 mln USD w finansowaniu nasion.

Sieć kolonii jest akceleratorem napędzanym społecznościowym ewoluującym do zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO), która ma na celu generowanie szybkiego wzrostu w ekosystemie lawinowym. Ponadto runda była prowadzona przez fundament lawinowy z udziałem kapitału Shima, Hashkey, GBV Capital i BIXIN Ventures. Członkowie społeczności lawinowej uczestniczyli również w rundzie.

Colony CEO ELIE Le Rest wyjaśnił:

Jesteśmy Zachwycony ogłoszenie, że założyliśmy bliskie więzi z samą fundamentami lawinową. Będziemy udostępniać przepływ transakcji, aby stworzyć bardziej żyzną podstawę do projektów budowy na lawinie, najszybciej, wysoce konfigurowalne platformy inteligentnych kontraktów w branży Blockchain.

kolonii ma rodzimy token zwany Clly. Clly jest unikalnym tokenem hybrydowym, który jest używany zarówno do zarządzania DAO, jak i ekspozycji ciekłej na przepływ wartości kolonii. Ponadto jest to nowy rodzaj aktywów, który posiada mechanizm lotniczym do zachętych posiadaczy token, ponieważ zbudują zróżnicowany portfolio na lawinie, stawiając tokeny. Cly zarówno wzmacnia i kontroluje sieć, umożliwiając Wspólnotę dostosowanie zachęt przez filary i stworzyć skodyfikowaną harmonię między interesariuszami, protokołem i jego aktywami.

Wspaniale jest zobaczyć kolonię starając się stworzyć zdecentratyzowany demokratyczny ekosystem finansowy, dając wspólnotowy dostęp do projektów wczesnego etapu w ramach nasion i prywatnych. Jest to bardzo wyrównane z wartościową wartością lawinową: First Community – powiedział Nicolas Lemaitre, dyrektor generalny w Ava Labs.

Z drugiej strony kolonia rozpoczęła się w IV kwartale 2021 r. Z sprzedażą token publicznymi i będzie kontynuować upoważnienie wybranych projektów budowy na lawinie z pierwszymi wdrażaniem kapitału. W drugiej połowie 2022 r. Kolonii przeniesie się, aby wdrożyć strukturę DAO z własnym podsieciem na lawinach, aby zdecentralizować i zbudować nowe modele motywacyjne dla posiadaczy Clower Token.

Kontynuuj czytanie na Coinquora