Globalny rynek wołowiny postrzega rozbieżność, ponieważ Ameryka Północna utrzymuje się na stałym poziomie, a półkula południowa zaważe się Investing.com

7fe5fc43211670027a5f25da38f440b5

Globalny rynek wołowiny postrzega rozbieżność, ponieważ Ameryka Północna utrzymuje się na stałym poziomie, a półkula południowa zaważe się Investing.com

Globalny rynek wołowiny ma znaczącą rozbieżność, a rynki bydła północnoamerykańskiego wykazują odporność, podczas gdy kraje na półkuli południowej stoją w obliczu znacznych spadków cen, zgodnie z najnowszym kwartalnym raportem wołowiny Rabobank. Raport podkreśla stabilne środowisko cenowe w Stanach Zjednoczonych i 3% wzrost w Kanadzie między czerwcem a październikiem, kontrastując z gwałtownym spadkiem półkuli południowej.

w Australii ceny wołowiny spadły o 28%, a Nowa Zelandia i Brazylia również doświadczają kryzysów. Pomimo tych krajów zwiększających produkcję, nie było wystarczające, aby zrekompensować zmniejszenie produkcji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nowa Zelandia była świadkiem tymczasowego wzrostu cen ze względu na spadek ubojów, gdy sezon zbliżył się do jego niskich miesięcy, a ceny byków w North Island osiągnęły 6,15 USD/kg 27 października, zanim wróciła do 5,95 USD/kg.

wrześni Dane eksportu wołowiny namalowały obraz skurczu z spadkiem roku do roku o 5% na całym świecie. Zmniejszony popyt na konsumenta Chin doprowadził do znacznego spadku wolumenu o 30%, podczas gdy USA wzrósł o 35%, pod wpływem silnej konsumpcji krajowej.

Patrząc w przyszłość, prognozuje się, że globalna produkcja wołowiny spadnie o kolejne 1% do następnego roku. W szczególności Stany Zjednoczone przygotowują się do dalszych cięć produkcji szacowanych na 4,5%, co wzmocni swoją pozycję netto-import, ponieważ konsumpcja krajowa również spada o 3%.

Krajobraz po wiązce wiązki wiązał się ze wzrostem stragany z konsumpcji wołowiny, szczególnie na rynkach azjatyckich, na których ostrożność nabywcy utrzymuje się pomimo odzyskiwania gospodarczego. Oczekuje się, że ten trend będzie kontynuowany do nadchodzącego roku. Jednak pomimo, że mniej niż 1% importu na całym świecie wpływa niepokoje Bliskiego Wschodu, globalny handel wołowiną pozostaje stosunkowo stabilny. Meksyk pojawił się obok Australia i Nowa Zelandia jako jeden z głównych beneficjentów podczas tych zmieniających się warunków rynkowych. Starsi analitycy Rabobank podkreślili, że stabilność jest nadal obecna w globalnym handlu wołowiną pomimo tych regionalnych wariancji i wyzwań.

Ten artykuł został wygenerowany przy obsłudze sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz T&C.