Fed utrzymuje stopy na stałym poziomie, sygnalizuje niskie stopy tutaj, aby utrzymać się przez 2023 r. Investing.com

Fed utrzymuje stopy na stałym poziomie, sygnalizuje niskie stopy tutaj, aby utrzymać się przez 2023 r. Investing.com

Fed utrzymuje stopy na stałym poziomie, sygnalizuje niskie stopy tutaj, aby utrzymać się przez 2023 r. Investing.com

© Reuters.

Przez Yasin Ebrahim

Investing.com – Rezerwa Federalna utrzymała stopy bez zmian w środę, i zasygnalizował, że prawie zerowe stopy będą kontynuowane do 2023 r. w celu wsparcia następnej fazy ożywienia gospodarczego w miarę wprowadzania szczepionki.

Federalny Komitet Otwartego Rynku pozostawił stopę referencyjną na niezmienionym poziomie w przedziale od 0% do 0,25%. 

Środowisko niskich stóp będzie kontynuowane przez pewien czas, a decydenci popierają stopy procentowe na niezmienionym poziomie do 2023 r.

Fed perspektywy stóp procentowych na lata 2020-2023 był 0,1%, bez zmian w stosunku do poprzednich prognoz we wrześniu, Podsumowanie Prognoz Gospodarczych Fed pokazał.

Bank centralny zobowiązał się do utrzymania niemal zerowego zakresu stóp procentowych przez jakiś czas, ponieważ ożywienie gospodarcze zwolniło ostatnio wśród rosnących zakażeń, które spowodowały ograniczenia i zaostrzyły obawy o niepewne perspektywy gospodarcze.

Pomimo niedawnego spowolnienia, Fed podniósł swoje perspektywy wzrostu, choć powtórzył, że trwająca pandemia stwarza “znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie.”  

Oczekuje się, że w 2020 r. gospodarka skurczy się o 2,4%, w porównaniu z szacunkami na 3,7% spadku wcześniej. Fed spodziewa się, że w 2021 r. gospodarka wzrośnie o 4,2%, a w 2022 r. o 3,2%, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami, odpowiednio 4% i 3%.

Prezes Fed Jerome Powell powiedział, że dane za pierwszy kwartał pokażą znaczący wpływ na wzrost wirusa, ale gospodarka powinna działać silnie w drugiej połowie przyszłego roku, poparte impulsem z wprowadzenia szczepionki. 

Stopa bezrobocia w tym roku ma wynieść 6,7%, z 7,6% poprzednio, i spaść dalej do 5% w przyszłym roku, w dół od poprzedniego szacunku 5,5%. Szacuje się, że stopa bezrobocia będzie dalej się poprawiać, a ostatecznie spadnie do 3,7% w 2023 r., w stosunku do wcześniejszego szacunku wynoszącego 4%. 

Przewiduje się, że tempo inflacji, które fed wyznaczył jako kluczowy czynnik przyszłych decyzji w zakresie polityki pieniężnej, ochłodzi się w tym roku do poziomu 1,4%, ale poprawi się do 1,8% w przyszłym roku, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami odpowiednio 1,5% i 1,7%. W perspektywie 2023 r. przewiduje się, że inflacja wyniesie 2%, choć Fed powtórzył, że pozwoli to na inflację powyżej celu przez pewien czas.

“[T] on Komitet będzie dążyć do osiągnięcia inflacji umiarkowanie powyżej 2 procent przez jakiś czas tak, że średnia inflacji 2 procent w czasie i długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają dobrze zakotwiczone na 2 procent,” Fed powiedział.

Ze stopami zbliżonymi do zerowego poziomu związanego, bank centralny oparł się na zakupach obligacji, aby ustabilizować kryzys gospodarczy, kupując obligacje o wartości 120 mld USD miesięcznie. Program skupu obligacji widział bilans Fed wzrost powyżej 7 bilionów dolarów z około 4 bilionów dolarów tuż przed pandemią uderzył na początku marca, ale Fed wydaje się w pośpiechu, aby ograniczyć tempo zakupów.

Obecne tempo skupu obligacji będzie kontynuowane “do czasu osiągnięcia dalszych postępów w kierunku maksymalnych celów Komitetu w zakresie zatrudnienia i stabilności cen”, powiedział Fed. “Te zakupy aktywów pomagają wspierać sprawne funkcjonowanie rynku i akomodacyjne warunki finansowe, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.”

Przed posiedzeniem FOMC, niektórzy unosili się pomysł Fed przyjęcia banku Kanada podejście – poprzez przycinanie skupu obligacji w celu obligacji dłużej czasu trwania – ale Powell powiedział, że pogląd wśród członków Fed na podejście BoC był “mieszany” i nie był wysoko na liście możliwości.