Exxon posty trzeciej straty z rzędu, jak pandemia uderza popytu, ceny Reuters