Europejski Bank Centralny rozpoczyna badanie cyfrowej euro przez Coinquora

Europejski Bank Centralny rozpoczyna badanie cyfrowej euro przez Coinquora

Europejski Bank Centralny rozpoczyna badanie cyfrowej euro przez Coinquora

Europejski Bank Centralny rozpoczyna badanie Digital Euro

Europejski Bank Centralny (EBC) rozpoczął śledztwo w sprawie cyfrowego euro. Ta faza dochodzenia rozpocznie się w październiku 2021 i trwa przez około dwa lata. Prezydent EBC mówi, że EBC powinien być gotowy odpowiedzieć na zapotrzebowanie ludzi na waluty cyfrowe.

Ostatnio Europejski Bank Centralny (EBC) rozpoczął śledztwo w sprawie euro cyfrowego, stwierdzając, że będzie trwał około dwóch lat. Według prezydenta EBC Christine Lagarde, EBC powinien być gotowy do reagowania na zapotrzebowanie ludzi na waluty cyfrowe i opracowanie porozumienia europejskiego, które nie zagraża całemu systemowi bankowości.

Stany Witryny EBC,

Ukończąmy się teraz do zbadania, jak wygląda cyfrowa euro. Ta faza dochodzenia rozpocznie się w październiku 2021 i trwa przez około dwa lata.

W wywiadzie Z KLAUS SCHWAB, F …

Kontynuuj czytanie na Coinquora