Dolar do Przystawki dwa tygodnie Win Streak, ale zestaw do krótkoterminowego wytchnienia przez Investing.com

Dolar do Przystawki dwa tygodnie Win Streak, ale zestaw do krótkoterminowego wytchnienia przez Investing.com

Dolar do Przystawki dwa tygodnie Win Streak, ale zestaw do krótkoterminowego wytchnienia przez Investing.com

© Reuters.

Przez Yasin Ebrahim

Investing.com – Dolar jest ustawiony na przystawki dwa tygodnie zwycięskiej passy w piątek, ale prawdopodobnie znajdzie wsparcie w ciągu najbliższych kilku miesięcy przed wznowieniem trendu niższe, eksperci powiedzieli.

Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy siłę dolara wobec koszyka sześciu głównych walut, wzrósł o 0,09% do 90,21.

Tygodniowy poślizg dolara jest przed pracowitym tygodniu, z inflacją, danymi ekonomicznymi i Rezerwą Federalną w kalendarzu gospodarczym.

Federalny Komitet Otwartego Rynku prawdopodobnie przedstawi bardziej optymistyczne spojrzenie na gospodarkę w następstwie bodźców fiskalnych, które uznał za kluczowe dla ożywienia gospodarczego.

“Znacznie bardziej pozytywna ocena perspektyw gospodarczych przez komisję prawdopodobnie da impuls do rentowności USA, a tym samym również do dolara amerykańskiego,” Commerzbank (DE: CBKG) powiedział w nocie.

Gospodarka w międzyczasie ma pokazać silny wzrost w czwartym kwartale, dodatkowo podsycając nadzieje “na szybkie ożywienie i wsparcie dolara”, dodał bank.

Ale patrząc w przyszłość, dolar może odwrócić kurs i tendencję niższą, ponieważ jego wzrost rentowności obligacji jest przejściowy, a wzrost stóp oczekuje się, że zostanie ograniczony przez dłuższy okres ultra-luźnych warunków polityki pieniężnej.

10-2-letnia krzywa spreadu dochodu skarbu państwa – różnica między 10-letnią stopą skarbową a 2-letnią stopą skarbową – która służy jako wskaźnik kondycji gospodarki, co wskazuje na rosnący optymizm co do ożywienia gospodarczego.

“Gdy stopy zwrotu się ustabilizowały, dolar amerykański również prawdopodobnie zabraknie pary. Zamiast tego, nacisk na długoterminowe ryzyko, dlatego nadal oczekujemy, że handel EUR-USD na wyższych poziomach do końca roku” – powiedział Commerzbank.