disc;\” aria-level=\”1\”> 101000 <strong>BP </strong> (NYSE:BP) ADR wzrosła o 0,7% po wielkiej Brytanii ropy naftowej głównych stosowane do dostarczania amerykańskich klientów mieszkalnych z energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru, energii słonecznej i gazu ziemnego, zakłady na szybki wzrost popytu na energię, jak gospodarki odejście od paliw kopalnych do walki ze zmianami klimatycznymi. 101001