Deficyt w USA w grudniu sięga 144 miliardów dolarów, co jest rekordem miesiąca Reuters

Deficyt w USA w grudniu sięga 144 miliardów dolarów, co jest rekordem miesiąca Reuters

Deficyt w USA w grudniu sięga 144 miliardów dolarów, co jest rekordem miesiąca Reuters

2/2 © Reuters. Zdjęcie ilustracyjne usa pięć dolarów notatki 2 / 2

David Lawder

WASHINGTON (Reuters) – Rząd USA wysłana deficyt budżetowy grudnia 144 miliardów dolarów – rekord miesiąca – ze względu na znacznie wyższe nakłady z coronavirus wydatków na pomoc i zasiłków dla bezrobotnych, podczas gdy dochody nieznacznie wyższe, Departament Skarbu powiedział w środę.

Skarb Państwa powiedział, że deficyt grudniowy porównuje się z deficytem w wysokości 13 miliardów dolarów w grudniu 2019 roku, zanim w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się pandemia COVID-19.

Wpływy za miesiąc wzrosły o 3% z roku poprzedniego do 346 miliardów dolarów, podczas gdy nakłady wzrosły o 40% do 490 miliardów dolarów.

grudnia indywidualne wpływy z podatku dochodowego były płaskie, podczas gdy Skarb Państwa odnotował wzrost niezapłaconych podatków dochodowych i płatności podatku od osób prawnych na koniec roku.

Skumulowany deficyt USA w pierwszych trzech miesiącach roku fiskalnego 2021, który rozpoczął się 1 października, osiągnął 573 mld USD, w porównaniu z 357 mld USD w okresie sprzed pandemii rok wcześniej.

Wpływy za pierwsze trzy miesiące roku podatkowego były w dużej mierze płaskie i wyniosły 803 mld USD, podczas gdy nakłady wzrosły o 18% przy 1,376 bln USD.