Deficyt bieżącego konta Turcji zwalcza się ostro na turystyce Bloomberg

Deficyt bieżącego konta Turcji zwalcza się ostro na turystyce Bloomberg

Deficyt bieżącego konta Turcji zwalcza się ostro na turystyce Bloomberg

© Reuters. Deficyt bieżącego rachunku Turcji zwęża się gwałtownie w turystyce

(Bloomberg) – rachunek bieżący Turcji pozostał w deficycie przez 20. miesiąca, ale niedobór zwężony gwałtownie z przepływem dochodów usług, napędzanych przez zyski w turystyce.

Lukrata wyniosła 1,13 mld USD w czerwcu, w dół od zmienionego 3,2 mld USD w maju i 3,1 mld USD rok wcześniej, turecki bank centralny powiedział na swojej stronie internetowej w piątek.

Deficyt był zgodny z oczekiwaniami w badaniu Bloomberg, gdzie mediana oszacowanie przewidział niedobór 1,15 mld USD. 12-miesięczna niedobór walcowania zwężona do 29,7 mld USD.

Kluczowe Insights

Oficjalne rezerwy wzrosły o 8,8 mld USD w czerwcu od miesiąca wcześniej, gdy napływy portfolio osiągnęły 2,8 mld USD, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły 796 mln USD błędów netto i pominięcia, ruchy kapitałowe sklasyfikowane jako pochodzące z nieznanego pochodzenia, stał przy 2,9 mld USD saldo handlu w usługach opublikowanych nadwyżkę 1,5 mld USD, z luki w wysokości 346 mln USD w 2020 r., Podkreślając rolę odzyskiwania w turystyce i innych usługach w poprawie w Turcji Nierównowaga zagraniczna Lukę w handlu towarami zgłoszonymi w Dane salda płatniczego wynosiły 1,6 mld USD, w porównaniu z nieco ponad 3 mld USD w maju.

.