Czy twarda czapka Bitcoin może zmienić 21 milionów? Przez COINTELEGRAPH.

Czy twarda czapka Bitcoin może zmienić 21 milionów? Przez COINTELEGRAPH.

Czy twarda czapka Bitcoin może zmienić 21 milionów? Przez COINTELEGRAPH.

© Reuters. Pomimo wyżej wymienionych przeciwległych zachęt, zmiana zasilania jest potencjalnie osiągalna. Na przykład, kilka podmiotów musiałby współpracować, aby zmodyfikować nasadkę dostaw Bitcoin. Deweloperzy

musieliby najpierw zaproponować modyfikację, a następnie napisz kod, aby go wdrożyć. Będzie gminna byłaby debata, która prawie na pewno byłaby kontrowersja. Deweloperzy będą musieli zgodzić się na te ulepszenia, zanim mogłyby zostać włączone do rdzenia Bitcoin.

Zachęty Bitcoin Governance

Kontynuuj czytanie na monet Telegraph