\”Bank centralny banków centralnych\” buduje platformę osadniczą CBDC By Cointelegraph

\”Bank centralny banków centralnych\” buduje platformę osadniczą CBDC By Cointelegraph

\”Bank centralny banków centralnych\” buduje platformę osadniczą CBDC By Cointelegraph

“bank centralny banków centralnych” buduje platformę osadniczą CBDC

CbdC badania zostały ogłoszone jako najwyższy priorytet dla Banku Rozwiązań Międzynarodowych Innovation Hub, lub BISIH, w 2021 roku.

Zgodnie z rocznym programem pracy, BISIH, planuje “zbadać wykonalność szybszych i tańszych płatności transgranicznych” przy użyciu cyfrowych walut banku centralnego. BISIH stwierdził również, że zbada prototypy “warstwowych detalicznych architektur dystrybucji CBDC” i rozproszonych książek do emisji “tokenizowanych zielonych obligacji dla inwestorów detalicznych”.

Czytaj dalej na Moneta Telegraph