1 MLD USD OBLIGACJI ZAMIENNYCH, Z WPŁYWAMI DO WYKORZYSTANIA DO CELÓW KORPORACYJNYCH